Praktisk info

Når der opstår et dødsfald hos ens nære giver det anledning til en masse spørgsmål omkring håndteringen af det videre forløb.

Vi har både viden og kompetencerne til at at give den helt rigtige hjælp, der er både nødvendige papirer der skal anmeldes og flere forskellige muligheder for at modtage begravelseshjælp.

Kort sagt er der flere aspekter at forholde sig til og det bliver ikke nemmere af at man er ramt af sorg. Derfor hjælper Begravelsesforretningen Værdig Afsked jer trygt gennem forløbet, i siden ses et uddrag af de forskellige opgaver som der skal tages hånd om.

Vi dækker hele fyn ved hjælp af fynske bedemænd.

 • Dødsattest
  Der skal altid udfyldes en dødsattest, uanset om dødsfaldet sker på hospice, sygehuset, eget hjem eller et helt andet sted.Denne bliver udfyldt få timer efter døden er indtruffet.Og når der er mindst et sikkert dødstegn.Dødsattesten skal altid udfyldes af en læge, og i henhold til gældende lov skal den indberettes digitalt af lægen.Kopi udleveres til bedemand, som vi bruger i vores efterfølgende arbejde.
 • Kontakt til bedemand Oftest kontaktes bedemanden i løbet af de første par timer efter dødsfaldet er indtruffet. Hvor vi vil aftale et tidpunkt der passer jer til en samtale i enten vores butik i Søndergade 7, 5000 Odense C eller i jeres hjem.Hvor vi i samarbejde og i henhold til afdødes ønsker vil gennemgå forløbet. Bla. valg af begravelse/bisættelse, kiste, urne, blomster, dødsannonce, papir til de offentlig myndigheder udfyldes mm.
 • Husk vi kan være fremme på hele fyn indenfor kort tid og give både vejledning samt gode råd.
 • Dødsanmeldelsen
  Når en person dør, skal en læge feks. egen læge, vagtlæge eller hospitalslæge – skrive en dødsattest. Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.Snarest muligt efter dødsfaldet skal der indgives en anmodning om begravelse eller ligbrænding til begravelsesmyndigheden, typisk kirkekontoret, dette klarer vi som bedemand, men det kan også være den nærmeste sociale pårørende.“Den nærmeste sociale pårørende” kan være ægtefællen, samleveren, eller en nær slægtning, men kan også være andre, f.eks. naboen, en ven eller lignende.
  Sammen med anmodningen afleveres afdødes dødsattest.På anmodningen oplyses afdødes personlige data, om afdøde var medlem af folkekirken, ønsker til begravelse eller bisættelse, samt hvem skifteretten kan rette henvendelse til (kontaktperson).Anmodningen indsendes digitalt via www.borger.dk, hvor man ved brug af sin NemId skal logge sig ind på Sundhed og Sygdom, hvor anmodningen ligger under linket Dødsfald og begravelse.Har man ikke NemId eller mangler digitale kompetencer, skal begravelsesmyndigheden hjælpe med anmeldelsen.Desuden kan man give bedemanden fuldmagt til at foretage anmeldelsen på den pårørendes vegne.
  Kirkekontoret underretter andre offentlige myndigheder om dødsfaldet.
 • Forberedelse af afdøde
  Er personen død på feks, sygehus eller plejehjem kører vi som bedemænd ud og ilægger afdøde i den valgte kiste, ved ilægningen påklæder vi afdøde ihenhold til afdøde/pårørendes ønsker.
 • Vi tjekker op på eventuelt smykker og kontakter de pårørende om afdøde skal begraves med smykkerne på, herefter nedskrives det i vores sags papirer som i som pårørende altid vil kunne bede om af få udleveret.
 • Er personen død i eget hjem er fremgangsmåden den samme som ovenstående her ønsker vi blot at der er en pårørende tilstede som kan anvise eventuelt påklædning.
 • Vi kan også levere ligtøj dog bliver de fleste påklædt eget tøj og eventuelt eget sengetøj/lagen.
 • Efter ilægningen i kiste kører vi afdøde til opbevaring typisk på det kapel hvorfra personen skal bisættes eller begraves.
 • Forberedelse af ceremonien
  Der er ingen regler for hvordan ceremonien skal foregå. Så længe det er under sømmelige forhold. De pårørende bestemmer selv hvordan de ønsker det. Oftest foregår det i kirken, eller i kapellet, vi vejleder gerne herom.
 • Vi sørger for at kontakte præsten og graveren som efterfølgende vil holde en samtale med jer som pårørende, Omkring planlægning af ceremonien feks salmer og tale.
 • Skal afdøde bisættes kontakter vi krematorium og aftaler nærmere omkring dette, vi sørger gerne for urnegravplads eller ansøgning om urnenedsættelse på fælles askegravplads, hvis afdøde havde ytret ønske om askespredning til søs, kan vi også klare denne del.
 • Vi kan via vores edb system oprette dødsannoncer/takkeannoncer i den lokale avis såfremt dette ønskes.
 • På dagen for ceremonien henter vi kisten og kører den hen til aftalte sted hvor ceremonien foregår. Hvis kisten allerede står på rette sted, møder vi op og sikrer, at alt går som planlagt. Ved borgerlig begravelse kan vi fungere som ceremonileder.
 • Vi sørger for at samle kranse og kort sammen.
 • Ved bisættelse bæres afdøde efter ceremonien ud til rustvognen af familie og pårørende, hvorefter vi kører kisten til krematoriet.
 • Ved en jordbegravelse, og hvis kirkegården ligger i tilknytning til kirken, bæres kisten ud til graven, hvor ceremonien afsluttes kort efter jordpåkastelsen.
 • Mindesamvær
  Ønsker i som pårørende en mindesammenkomst kan vi hjælpe med at finde egnede lokaler til det, har i selv fundet et sted kan vi under ceremonien optælle antal personer og give besked til det sted i har booket så det hele står klar når følget når frem
Scroll til toppen